Klantenservice:

Men kan enkel een bestelling plaatsen via de website. Bestellingen via telefoon worden niet aanvaard. Producten die online besteld zijn, zouden voorradig moeten zijn. Indien deze betreffende producten toch niet voorradig zijn, zal u zo vlug mogelijk verwittigd worden door een contactpersoon van Supremia. Nadat u uw online bestelling geplaatst heeft, zal u een elektronische bevestiging daarvan ontvangen. Deze bevestiging zal naar uw opgegeven e-mailadres gestuurd worden.

Verkoopsvoorwaarden:

ALGEMEEN

Het toegepaste Incoterm is DDU Belgium. Importkosten zijn niet inbegrepen in de webshopprijzen en kunnen afzonderlijk aangerekend worden aan de eindverbruiker door de lokale douane. Supremia kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele importkosten en zij zullen dit niet vergoeden. Een geldig btw-nummer is vereist voor bedrijven op het moment van de bestelling. Het gangbare tarief bedraagt 21%. Indien het btw-nummer niet geldig blijkt te zijn, zal u een bijkomend percentage van 21% aangerekend worden voordat de goederen verzonden worden.

Prijzen en specificaties kunnen ten allen tijde veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle afmetingen zijn bij benadering opgegeven en dienen louter als leidraad.

Alle bestellingen zullen bij benadering geleverd worden binnen de vijf werkdagen indien het leveringen binnen de Europese Unie betreft, afhankelijk van de hoeveelheid en bestemming (tenzij anders bevestigd). Alle online bestellingen moeten verzonden worden. Wij gebruiken standaard leveringsdiensten. Items die niet voorradig zijn, kunnen niet worden besteld.

Leveringskosten zullen apart aangerekend worden, afhankelijk van de hoeveelheid en de bestemming van de lading. Standaard leveringen waarvan het leveringsadres zich in België bevindt en waarvan de prijs van de bestelling meer dan €65 inclusief btw bedraagt, zijn vrij van transportkosten. De bestellingen worden op voorhand betaald via kredietkaart. De betaling zal verwerkt worden door service provider Ogone. Goederen zullen niet verzonden worden zonder voorafgaande betaling.

Defecte goederen?

Indien u een defect of beschadigd product ontvangt, contacteer dan ons dan via e-mail, heike@lottosoudal.be en dit binnen de vijf werkdagen volgend op de dag van de levering. Defecte of beschadigde producten moeten binnen de tien dagen na levering, beginnende van de dag van de levering, teruggestuurd worden naar Supremia, met vermelding van de redenen voor retour. Alle teruggestuurde producten moeten het originele label bevatten, liefst bij voorkeur nog in de originele verpakking zitten en mogen nog niet gedragen zijn. Anders wordt verondersteld dat de producten zijn aanvaard bij de levering.

Omwisselen van kledingmaten?

Wij proberen om een zo duidelijk mogelijke maattabel te voorzien voor alle kledij. Deze tabel helpt u bij het kiezen van de juiste maat van kledij. Indien u kledij zou hebben besteld die niet de juiste maat blijkt te zijn, verwittig ons dan via e-mail (heike@lottosoudal.be). Als de kledij nog steeds in zijn originele verpakking zit en alle labels zijn nog steeds bevestigd aan de kledij, dan kan u ons het product terugzenden meteen na onze goedkeuring. Wanneer onze logistieke dienst het product ontvangt, zullen wij u de juiste maat zo spoedig mogelijk opsturen.

Wij kijken alvast uit naar een goede samenwerking en danken u voor uw bestellingen!

Gegevensverzameling:

Persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden volgens de Belgische Grondwet en de EU-richtlijn 95/46 van 24 oktober 1995.

CONSUMENTENGEGEVENS

Ogone gebruikt de website van Supremia en de online betalingsformulieren enkel en alleen om de noodzakelijke gegevens te verzamelen en over te brengen die nodig zijn om uw betalingen te verwerken. Dit gaat bijvoorbeeld om het bedrag dat u dient te betalen, de munteenheid en betaalmethode enz. Bijkomende informatie, de handelaar moet in staat zijn om uw bestelling te kunnen verwerken, wordt verzameld (o.a. details van de bestelling, leverings - en facturatieadres enz.). Deze gegevens worden opgeslagen voor elke transactie om de transactie mogelijk te maken en indien nodig om het te controleren. In het kader van fraudepreventie zal Ogone het IP-adres van de computer, die gebruikt werd om de transactie te plaatsen, opslaan.

Supremia/Ogone verzamelt geen gevoelige persoonlijke informatie, in het bijzonder aangaande ras, religie of politieke betrekkingen.

Gebruik van gegevens:

Informatie verzameld door Supremia/Ogone zal enkel gebruikt worden om de complete online betalingstransactie uit te voeren, welke was opgedragen door de consument tussen hem en de handelaar.

GEGEVENSOPSLAG

Gegevens die verzameld zijn door Ogone worden opgeslagen voor de periode die nodig is om de online betaling uit te voeren en om het contract tussen Supremia en Ogone te vervullen. De hoogste veiligheidsstandaarden worden toegepast op de gegevensopslag, overeenstemmend met de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

OMLOOP VAN GEGEVENS NAAR DE SERVICEPROVIDER IN HET KADER VAN TRANSACTIEVERWERKING

Supremia en Ogone zullen geen privégegevens verkopen of verhuren aan derde partijen. Daarenboven zullen Supremia en Ogone geen privégegevens delen met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is om het contract of de transactie die u heeft met Supremia/Ogone te vervullen, of indien u uw toestemming gegeven hebt. Situaties waarbij uw gegevens kunnen getransfereerd worden naar derde partijen zijn de volgende:

Ogone is gemachtigd om gegevens te delen met bepaalde vertrouwde partners, wiens bijdrage noodzakelijk is om het betalingsproces uit te voeren in de context het kader van technische partnerschappen. Gegevens kunnen bijvoorbeeld gedeeld worden met de post om facturen te versturen. Ze kunnen gedeeld worden met de processors van Visa, MasterCard, American Express… om uw betaling te verwerken en ze kunnen ook gedeeld worden met service providers om analyses uit te voeren namens Ogone.

Het is verboden voor deze derde partijen om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor enig ander doel dan de voorziening van deze diensten naar Ogone en deze partijen zijn verplicht om uw informatie vertrouwelijk te houden.